Entre 2004 i 2020…

A Catalunya les fàbriques de ciment han evitat l’emissió de 2.705.149 ttones de CO₂ gràcies a l’ús de combustibles alternatius.

A diferència dels combustibles fòssils, el CO₂ emès en la combustió de combustibles procedents de biomassa ha estat absorbit prèviament de l’atmosfera, per la qual cosa es consideren neutres en la comptabilització d’emissions.

El 2020…

A Catalunya s’han estalviat 341.775 tones de CO₂, equivalents a …

.

… les emissions anuals de 95.756 cotxes de benzina

… les emissions necessàries per produir l’electricitat consumida anualment per 37.714.871 smartphones

… el consum elèctric anual de les llars de 6 ciutats com Lleida

… les emissions necessàries per produir 34.178 tones de carn de vedella

Veure Informe