Entre 2004 i 2019…

A Catalunya les fàbriques de ciment han evitat l’emissió de 2.363.374 ttones de CO₂ gràcies a l’ús de combustibles alternatius.

A diferència dels combustibles fòssils, el CO₂ emès en la combustió de combustibles procedents de biomassa ha estat absorbit prèviament de l’atmosfera, per la qual cosa es consideren neutres en la comptabilització d’emissions.

El 2019…

A Catalunya s’han estalviat 337.840 tones de CO₂, equivalents a les emissions de 227.063 cotxes, que representen les emissions anuals dels turisme de les ciutats de Terrassa, Mollet de Vallès i Sabadell, o la quantitat de CO2 emesa per 949 vols d’anada i tornada de Barcelona a Nova York.

.

Veure Informe