Entre 2004 i 2020

El consum de combustibles alternatius del sector del ciment espanyol ha estat de 10,7 milions de tones. A Catalunya el consum ha estat de 2,3 milions de tones.

El 2020 …

A Cataluyna s’han consumit 279.602 tones de combustibles alternatius, incrementant-se el seu consum en un 11% respecte a l’any anterior.

Veure Informe

En els últims tres anys Catalunya (747.742 t), Andalusia (639.885 t) i la Comunitat Valenciana (410.908 t) han estat les Comunitats Autònomes amb consums més elevats.

Veure Informe
Veure Informe

Els combustibles més consumits entre 2004 i 2020 van ser els CDR, la fusta i les farines animals.

I el 2020…

A Catalunya l’energia aportada pels combustibles alternatius va suposar en 2020 un 39,9% de l’energia total consumida.

Veure Informe

Molt lluny dels nivells existents en altres països europeus, amb una substitució de combustibles fòssils molt superior a la que es realitza a Catalunya.