Observatori de l’economia circular
a la indústria DEL CIMENT

Per què l’Observatori?

Observatori de l’economia circular
en la indústria DEL CIMENT

Per què l’Observatori?

El problema de la gestió de residus

Fàbriques que donen valor

Anàlisi de l’AAI
Residus com a matèries primeres
Residus com a combustibles

Observatori d’economia circular

Cimenteres i economia circular
Matèries primeres alternatives
Combustibles derivats dels residus

Legislació

Unió Europea
Estat
Autonòmica

Estalvis demissions de CO2

 

Biblioteca

Edicions anteriors
Altres estudis d’interès
Vídeos