Entre 2004 i 2020…

El consum de matèries primeres alternatives a Catalunya durant el període 2004-2020 va ser de 5,8 milions de tones. A Espanya va ser de 48,8 milions de tones.

Veure Informe

El 2020…

Veure Informe

S’han consumit 142 milers de tones de matèries primeres alternatives i els materials recirculats van suposar un 2,2% del consum total de les matèries primeres del sector.

Les matèries primeres emprades en major quantitat són les cendres volants i les escòries per a mòlta de ciment.

Veure Informe