Entre 2004 i 2019…

El consum de matèries primeres alternatives a Catalunya durant el període 2004-2019 va ser de 5,6 milions de tones. A Espanya va ser de 47,5 milions de tones.

Veure Informe

El 2019…

Veure Informe

S’han consumit 162 milers de tones de matèries primeres alternatives i els materials recirculats van suposar un 2,2% del consum total de les matèries primeres del sector.

Les matèries primeres emprades en major quantitat són les cendres volants i les escòries per a mòlta de ciment.

Veure Informe