Project Description

Alternatives de gestió a l’eco-abocador de Saragossa

La publicació “Alternativas de gestión en el ecovertedero de Zaragoza” ha estat desenvolupada per la creixent consciència amb el medi ambient.

Descarregar