Project Description

Comparació de l’efecte ambiental associat al tractament de farines animals en diferents instal·lacions

En aquest estudi es pretén analitzar els efectes ambientals associats a diferents tractaments per a la farina animal, amb la finalitat de determinar quin d’ells és el més adequat, des del punt de vista ambiental. En concret, l’objectiu d’aquest estudi és determinar l’impacte ambiental associat a: la coincineració de la farina animal en els forns de ciment; la incineració de la farina animal en incineradores de RSU (Residus Sòlids Urbans); l’abocament de la farina animal en abocadors controlats i la combustió de la farina animal en centrals tèrmiques.

Després d’efectuar una anàlisi de cicle de vida es conclou que la valorització energètica de les farines animals en fàbriques de ciment constitueix l’opció amb menor impacte ambiental associat, i que permet un ús més eficient des del punt de vista ambiental de les instal·lacions existents per a tractar farines animals.

Óscar Giménez

Cap de Projectes de l’Àrea de Medi Ambient de l’Institut Cerdà

Descarregar