Project Description

Directrius tècniques sobre el co-processament ambientalment racional de les deixalles perilloses en forns de ciment

Les “Directrices técnicas sobre el coprocesamiento ambientalmente racional de los desechos peligrosos en hornos de cemento” han estat publicades per les Nacions Unides.

Descarregar