Project Description

Diverting waste from landfill (2009). Effectiveness of waste management

Aquest estudi analitza els canvis esdevinguts en cinc països de la Unió Europea, des de l’aparició l’any 1999 de la Directiva sobre abocadors.

Descarregar