Project Description

El cicle de vida del ciment. Un pont a la sostenibilitat en la construcció

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’un producte, procés o tecnologia és una metodologia que identifica, quantifica i caracteritza els diferents impactes ambientals potencials, associats a cadascuna de les etapes del cicle de vida de l’objecte d’anàlisi.

Si el cicle de vida considera el cicle complet és habitual denominar-lo “des del bressol fins a la tomba”, però si a més existeix la possibilitat de reciclatge, es pot denominar “des del bressol fins al bressol”.

La metodologia del ACV incentiva l’ús de sistemes que reutilitzen o reciclen residus. Així, la indústria cimentera gestiona l’ús de diferents tipus de residus com a matèries primeres o com a combustibles.

Descarregar