Project Description

Eliminació de farines animals en forns de clínquer. L’experiència de Sociedad Financiera y Minera, S.A.

Les mesures adoptades per la Unió Europea en matèria de sanitat animal han provocat que una gran quantitat de subproductes animals transformats no puguin continuar utilitzant-se en la cadena alimentària ramadera.

La destrucció de farines animals en forns de ciment, s’ha mostrat en molts països europeus com una gestió tècnica i ambientalment adequada. Es presenta l’experiència de Sociedad Financera i Minera en el procés de destrucció de farines a les seves fàbriques.

Descarregar