Project Description

Experiència de la indústria del ciment francesa en l’ús de combustibles alternatius

La indústria del ciment francesa ha augmentat el nivell de substitució amb regularitat, fins a arribar a una taxa de substitució del 33,6% en 2001.

Els estudis realitzats en àmbits professionals en resposta a les inquietuds que van sorgir entre totes les parts interessades han demostrat que l’augment
de combustibles de substitució en el forn va venir acompanyat per una disminució en les emissions a l’atmosfera i des que es va consolidar aquest fet (1999) s’ha vingut produint una disminució constant en la quantitat d’elements minoritaris en el ciment.

Alain Capmas

Director General d’ATILH
Asociación Técnica de Conglomerantes Hidráulicos

Descarregar