Project Description

La classificació dels residus: les normes que els regulen

L’entrada en vigor el dia 1 de gener de 2002, de la nova Llista Europea de Residus (Decisió de la Comissió 2000/532/CE), ha canviat la codificació i classificació dels residus. El nostre treball s’ha centrat en tres aspectes: 1) Estudiar la normativa existent i la seva aplicació per a classificar un residu i com s’ha vist afectada aquesta classificació dels residus amb l’entrada en vigor del nou Catàleg Europeu de Residus. 2) La creació d’una guia en format digital per a classificar els residus i 3) Desenvolupar una ‘caracterització tipus’ per a cada codi de residu.

Descarregar