Project Description

La substitució de combustibles fòssils en el sector del ciment. Oportunitat per a reduir l’abocament de residus

Estudi elaborat per a la Fundación CEMA per l’Institut per a la Sostenibilitat dels Recursos (ISR).

L’objecte fonamental d’aquest estudi és conèixer el destí dels diferents tipus de residus potencialment valoritzables, especialment d’aquells que no estan sent reutilitzats ni reciclats i que actualment es dipositen majoritàriament en abocadors, així com la seva potencial ocupació en plantes cimenteres enfront de la incineració. Els fluxos de residus analitzats han estat: farines animals, pneumàtics fora d’ús, combustibles derivats de residus urbans, olis usats, residus industrials, llots de depuradora d’aigües urbanes, vehicles fora d’ús i residus de plàstics agrícoles. Segons l’estudi els combustibles derivats de residus urbans, són els que presenten major potencial d’utilització en cimenteres; El ISR estima un potencial de 1,2 milions de tones anuals d’aquesta tipologia de combustible alternatiu.

Descarregar