Project Description

Recuperació energètica de residus en fàbriques de ciment i salut ambiental

Fullet elaborat que posa de manifest que per les especials garanties del procés de fabricació del ciment, l’ús de combustibles preparats a partir de residus no incrementa les emissions de les fàbriques, ni genera riscos afegits per a la seguretat i salut de les persones, respectant la qualitat del producte.

Descarregar