Cap a una millor explotació del potencial tècnic dels residus transformats en energia sota la “Unió Energètica”

L’estudi tracta de buscar les maneres d’anar cap a una millor explotació del potencial tècnic dels residus transformats en energia, sota la “Unió Energètica”.