Project Description

Inventari espanyol de dioxines: avaluació de les emissions de dioxines i furans generats en el sector del ciment espanyol durant 2000-2003, la influència de l’ús de combustibles alternatius

Durant el període 2000 al 2003 i en el marc de les activitats de l’Inventari Espanyol de Dioxines i Furans, s’ha dut a terme una intensa campanya de mostrejos de dioxines en el sector de producció de ciment. Aquest article recull els resultats obtinguts i les conclusions finals entre les quals destaca que “el sector de la producció del ciment no és una font significativa de dioxines i furans a l’atmosfera. D’acord amb les nostres observacions, no hi ha evidències d’una influència negativa en les emissions de dioxines derivades de la utilització de residus com a combustibles alternatius, en les proporcions i condicions degudament establertes per les característiques de la instal·lació”.

Descarregar