Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi

El present estudi “Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi” ha estat publicat al diari oficial de la Unió Europea.