Climate Protection Potential in the Waste Management Sector

L’Agència Federal Alemanya per al Medi Ambient, el Ministeri Alemany de Medi Ambient i la Federació Alemanya de residus, aigua i matèries per a la indústria es mostra la capacitat dels residus sòlids urbans i la biomassa per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic i disminuir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

En ell es conclou que la desaparició progressiva dels abocadors a Europa seria fonamental per a la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, contribuint fins a un estalvi del 32% de les emissions a la Unió Europea l’any 2020.

Prohibir els abocadors com ha fet Alemanya, que ha reduït fins al 24% les emissions provinents dels seus residus urbans, només deixaria dues opcions de gestió dels residus, d’una banda la incineració i per un altre la valorització energètica en cimenteres, és a dir, convertir-los en energia calorífica per a substituir combustibles fòssils tradicionals com el petroli.

L’estudi destaca que a Espanya un 59,5% dels residus municipals van a abocador mentre que a Alemanya aquesta xifra és només de 0,5%. D’altra banda, Espanya es troba entre els països que envien a abocador una major quantitat de residus municipals per habitant: 350 kg / habitant a l’any, xifra només superada per països com Grècia (371 kg / habitant a l’any), Bulgària (388 kg / habitant a l’any) o Irlanda (467 kg / habitant a l’any). Enfront d’aquestes xifres, Alemanya se situa al capdavant dels països que menys residus municipals envien a abocador amb 3 quilos per habitant a l’any, seguit de Suècia i Bèlgica (tots dos amb 21 kg per habitant / any).

Mitjançant la valorització energètica en plantes cimenteres es redueixen al mínim els residus que van a abocador i les seves conseqüències adverses, entre altres l’emissió de metà en fermentar, un gas d’efecte d’hivernacle que contamina 20 vegades mes que el CO₂. Així, en l’Informe es recullen alguns exemples d’aquests tipus de residus que a Alemanya s’utilitzen en cimenteres i que ja representen el 52% del poder calorífic dels seus forns de ciment, mentre que a Espanya aquesta xifra només aconsegueix el 12%.