Valorització energètica de residus en la indústria espanyola del ciment

El sector del ciment europeu ha apostat per la diversificació de les seves fonts d’energia, utilitzant combustibles alternatius derivats de residus.