Project Description

Air Emissions Data Summary for Portland Cement Pyroprocessing Operations Firing Tire-Derived Fuels

La publicació “Air Emissions Data Summary for Portland Cement Pyroprocessing Operations Firing Tire-Derived Fuels. FACTY SHEET” és la fulla de fets del resum d’emissions d’aire per operacions de piro-processament en combustibles derivats de pneumàtics realitzat per Ciments Portland.

Descarregar