Estudi del co-processament/co-incineració de la valorització de NFVU en cimenteres

L’estudi del co-processament/co-incineració de la valorització de NFVU a les cimenteres ha estat publicat per Signus.