Aprofitament energètic de pneumàtics usats en la indústria cimentera europea

Els pneumàtics usats s’usen com a combustible alternatiu en els forns de ciment. Als països europeus s’estalvia una quantitat equivalent a més de 550 Kt del total de pneumàtics usats sencers i trossejats, la mateixa quantitat de combustibles fòssils com a carbó d’alta qualitat.

Per tant, s’eviten les repercussions potencials de la combustió a l’aire lliure i de l’abocament de cendres o de l’abocament directe dels pneumàtics. Els pneumàtics s’introdueixen en diferents punts del procés depenent de la mena de forn. El contingut de ferro dels pneumàtics es gestiona modificant la composició de la matèria primera i el percentatge de substitució. En aquest procés, l’alt valor calòric dels pneumàtics, aportat pels cautxús naturals i sintètics, s’aprofita sense cap repercussió significativa en les emissions a l’aire. Els elements químics de la cendra s’incorporen a les estructures minerals i no tenen cap repercussió negativa en la qualitat del clínquer.

Dra. Claude Lorea

Directora Tècnica de Cembureau

Dr. Willem Van Loo

Director de l’EU Public Affairs de Cembureau
Heidelberg Cement