Project Description

An assessment of the use of tires as an alternative fuel

Department of Process Engineering and Applied Science. Faculty of Engineering, Dalhousie University. Halifax (Canadá)

La Universitat de Dalhousie ha realitzat una “Avaluació de l’ús de pneumàtics usats com a combustible alternatiu”. L’avaluació del risc per a la salut s’ha realitzat mitjançant una exhaustiva revisió d’estudis que analitzen l’impacte de les emissions de les plantes de ciment, a partir de mesuraments en xemeneia i un estudi de dispersió de contaminants.

Es conclou que l’ús de pneumàtics com a combustible alternatiu no implica cap risc ambiental ni de salut afegit, respecte a l’ús de combustibles tradicionals, ja que “les concentracions estarien molt per sota dels estàndards per a la protecció de la salut”.

Descarregar