Development of State of the Art Techniques in Cement Manufacturing: Trying to Look Ahead

L’estudi tracta del desenvolupament de les tècniques actuals en la producció de ciment de cara al futur.