Formació, emissió i control de dioxines en forns de ciment

L’Institut Noruec de Recerca SINTEF ha dut a terme una recopilació i anàlisi d’estudis d’emissions de forns de ciment que abasten més de 2.000 mesures de dioxines i furans i altres compostos orgànics persistents en forns de ciment dels cinc continents, operats en condicions tant normals com extremes, i usant combustibles tradicionals i alternatius, incloent perillosos. Es presenta un conjunt d’estudis d’emissió i es mostra que la combustió de residus perillosos en forns de ciment no té un efecte significatiu en la formació i emissió de dioxines i furans. Com a conclusió més àmplia estableix que l’ús de residus com a combustibles o com a matèries primeres alternatives, alimentats al cremador principal, precalcinador o al preescalfador no influeix en els nivells d’emissió de contaminants orgànics persistents (Pops).