Project Description

Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. Document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles en la indústria de fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi/h1>

Aquest document de la Comissió Europea (resum en espanyol) descriu les garanties presentades pels forns de ciment per a la combustió de residus, i inclou l’ús de residus entre les millors tècniques per a disminuir el consum de recursos naturals.

Text complet, descarregar en: eippcb.jrc.es/reference/cl.html

Descarregar