Project Description

Valorització material i energètica de pneumàtics fora d’ús

Cercle d’Innovacio en Materials Tecnologia
Aeroespacial y Nanotecnologia
Universitat Carlos III de Madrid

L’any 2008 es redacta l’II Pla Nacional de Pneumàtics Fora d’Ús 2008-2015 (II PNFU) com a revisió del PNNFU 2001-2006, on s’estableixen nous objectius ecològics per a la gestió dels pneumàtics fora d’ús.

La gestió alternativa al dipòsit en abocador pot seguir tres possibles vies:

  • Recautxutatge de NFU, pel qual s’aprofita la carcassa metàl·lica del pneumàtic.
  • Tractament de NFU destinat al seu reciclatge per a l’obtenció de matèries primeres utilitzades en altres processos de producció industrial.
  • Valorització dels pneumàtics fora d’ús per a la generació d’energia

El document conclou que les tecnologies i aplicacions que permeten valorar material i energèticament el cautxú i els pneumàtics usats són nombroses i no és necessari cenyir-se a una única. El més avantatjós és utilitzar diverses d’elles per a reduir el mes possible les grans quantitats de pneumàtics que es produeixen i que en aquestes ultimes dècades s’han anat dipositant en abocador (La legislació prohibeix l’abocament de pneumàtics usats sencers a partir de juliol de 2003, i de pneumàtics usats trossejats a partir de juliol de 2006).

La valorització energètica és una de les possibilitats que actualment es manegen per a eliminar o reduir la quantitat de pneumàtics usats i al mateix temps limitar el consum de combustibles fòssils. Els pneumàtics usats triturats, s’emprarien com a combustible alternatiu, per exemple en els forns de *cementeras, millorant la competitivitat d’aquestes ja que els pneumàtics usats són menys costosos que el fuel.

Descarregar