Anàlisi cost-benefici derivat de l’ús de llots de depuradora a la planta d’Uniland Cementera, S. A., de Vallcarca (Barcelona)

El present estudi va aplicar una anàlisi de cost-benefici per a avaluar, des d’un punt de vista mediambiental, els resultats de la substitució parcial de combustible per llots de depuradora en la planta d’Uniland Cementera, S. A., a Vallcarca (Barcelona). En concret, es van comparar els beneficis resultants de l’estalvi en les emissions de CO₂ amb l’increment en el risc de la salut de les persones associat a l’exposició a dibenzo-p-dioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD/Fs) i metalls. Per a això, es van determinar les concentracions de dites contaminants abans (2003) i després (2006) de les proves en mostres de sòl i vegetació recollides al voltant de la planta cimentera. No es van observar diferències significatives en els nivells de PCDD/Fs entre els estudis de 2003 i 2006, amb mínims canvis en totes dues matrius (0,17-0,15 i 0,94-1,10 ng I-TEQ/kg en vegetació i sòl, respectivament). En contraposició, les tendències temporals en les concentracions de metalls no van resultar homogènies, depenent més aviat de cada element en particular.

Els resultats de l’avaluació de riscos mostren un descens de 4,56 casos de càncer per milió d’habitants. Al seu torn, s’evita l’emissió de 144.000 tones de CO₂. Els resultats d’aquest estudi mostren que l’ús de llots de depuradora com a combustible secundari pot ser beneficiós no sols per la reducció en l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, sinó perquè no suposa un risc addicional per a la salut de la població local derivat de les emissions de PCDD/Fs i metalls.

M. Schuhmacher

Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental,
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Quimica,
Universitat “Rovira i Virgili”

M. Nadal

Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental,
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
Universitat “Rovira i Virgili”

J. L. Domingo

Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental,
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
Universitat “Rovira i Virgili”

J. Flores

Uniland Cementera, S.A.