Sewage sludge: from residue to fuel and raw material

L’estudi “Sewage sludge: from residue to fuel and raw material” tracta del procés de transformació del residu de llots de clavegueram a combustible i matèria primera.