Caracterització dels llots de depuradores generats a Espanya

L’estudi “Caracterización de los lodos de depuradoras generados en España” ha estat realitzat sota la supervisió del   Ministeri de Medio Ambient i Medi Rural i Marí.