Manual d’ús de cautxú de NFU en mescles bituminoses

El “Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas” ha estat publicat pels Ministeris de Foment i Medi Ambient i el CEDEX.