Project Description

Valorització de pneumàtics a la fàbrica d’Alicant de Cemex España, S.A.

L’article té com a objectiu descriure la instal·lació de valorització de pneumàtics de la Fàbrica d’Alacant de Cemex España S.A. i fer una breu descripció de les diverses tecnologies disponibles per a la valorització de pneumàtics en els forns de ciment.

A Espanya es va aprovar l’any 2001 el Pla Nacional per a la gestió de Pneumàtics Fora d’Ús 2001-2006 que establia com a objectiu que abans del 2007, per als pneumàtics de vehicle, s’hauria de gestionar que almenys un 20% es destinés al recautxutatge, almenys el 25% al reciclatge, i la resta, un 55%, hauria de ser destinat a valorització energètica. Això equival a 180.000 tones de pneumàtics usats a l’any.

Descarregar